Prelucrare date cu caracter personal

1. CREATIV DECOR SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR") pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

2. CREATIV DECOR SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. CREATIV DECOR S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor şi clarificarea eventualelor nelămuriri privind comenzile,  numai cu acordul prealabil al clientului.

3. CREATIV DECOR SRL colectează date cu caracter personal pe site-ul său, numai cu acordul voluntar al clientului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la produsele achiziţionate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară.

Prin crearea contului pe site, fiecare client şi-a exprimat consimţământul ca firma CREATIV DECOR SRL să colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR")

Orice client are dreptul de a obţine de la CREATIV DECOR SRL, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, în mod gratuit:

  1. confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
  2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;
  4. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
    În virtutea înregistrării voluntare pe websitul CREATIV DECOR SRL sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor CREATIV DECOR S.R.L, membrul sau clientul este de acord cu si îşi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către CREATIV DECOR SRL în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate la punctul III, în conformitate Regulamentul (UE) 2016/679  ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR") privind protecţia şi prelucrarea datelor personale. Dacă membrul sau clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către CREATIV DECOR SRL, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi firmei CREATIV DECOR SRL date cu caracter personal.


Oricare membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, prin transmiterea către CREATIV DECOR SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare prin transmiterea către CREATIV DECOR SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

4. Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, şi renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

5. Pentru exercitarea drepturilor conform art. IV, clientul sau membrul se va adresa CREATIV DECOR SRL, prin orice mijloc de comunicare scrisă.

6. Politica de confidenţialitate CREATIV DECOR SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către client sau membru exclusiv pe site. CREATIV DECOR SRL nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

7. CREATIV DECOR SRL se obligă ca datele colectate ale clientului/membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, să închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale membrului/clientului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

8. Exceptie de la prevederile art. 7  va face situaţia în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

9. CREATIV DECOR SRL garantează că datele personale ale unui client/utilizator/membru, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluţionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

10. CREATIV DECOR SRL nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conţine aceste date cu caracter personal.